Allmänt

 

Wink tycker det är viktigt med din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Wink samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@wink.nu
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy och rekommenderar dig därför att regelbundet hålla dig uppdaterad på denna. 

 

Genom att genomföra en order hos wink.nu, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att wink.nu använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du genomför en order.

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

 

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss på Wink. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter vi samlar in lagras och hanteras tryggt och säkert och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR, som gäller från 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför, samt om dina rättigheter.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

 

Happy Fashion AB, med organisationsnummer 559196–2542, Karlavägen 31B 5386 181 32 Lidingö, agerar som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som listas längre ner.

 

 

 

Vad är en personuppgift?

 

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan härledas till en person. Det kan exempelvis vara namn, e-postadresser, personnummer eller mobilnummer. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla avtal/ändamål eller så länge som lagen kräver. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig.

 

Personuppgifter

 

De personuppgifter Wink samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför order online eller kontaktar kundtjänst är:

 

·       Namn

 

·       Adress

 

·       Telefonnummer

 

·       E-post

 

·       IP-adress 

 

·       Kundnummer

 

·       Betalningsreferens

 

När dina personuppgifter behandlas

 

För att du ska kunna besöka vår webbplats, genomföra order av varor, kontakta oss för service eller information via vår kundtjänst måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

 

Vid kontakt med kundtjänst samlar Wink in uppgifter som du själv uppger för att kunna genomföra återkoppling.

 


Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 

Wink behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 

·       Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och tillhandahållande av support.

 

·       Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

 

·       Lämna information och rikta marknadsföring, per e-post.

 

·       Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev.

 

·       Utföra för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.

 

·       Förhindra bedrägerier samt följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 

·      
Vad har jag för rättigheter rörande mina personuppgifter?

 

Som kund hos oss har du rätt att:

 

·       Få se vilka personuppgifter vi har om dig.

 

·       Få eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade.

 

·       Få din information raderad under vissa förutsättningar.

 

·       Göra invändning mot viss behandling av dina personuppgifter.


 

Lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

 

Wink baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

 

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra köp, leverera dina varor samt presentera orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Wink samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

 

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala ordersummor, köpta varumärken eller specifika varor. Wink behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

 

I vissa fall kan Wink ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

Reklamationer

 

Personuppgifter används för att kunna hantera reklamationer.

 

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, ev kundnummer, köp- order- och användningshistorik och annan ärenderelaterad information (t ex information som lämnats vid kontakter med vår kundtjänst).

 

Behandlingar som utförs: Kommunikation och besvarande av frågor i butik, via telefon, e-post eller digitala kanaler. Identifiering. Utredning av reklamationer.

 

Lagringsperiod: Till dess att ärendet är avslutat.

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Winks och kundens berättigade intresse av att hantera reklamationen.

 

 

 

Bokning av personlig shopping

 

Personuppgifter används för att boka personlig shopping.

 

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ev kundnummer och annan information som lämnats (t ex önskemål kring den personliga shoppingen). 

 

Behandlingar som utförs: Mottagande av bokningar, om- och avbokningar. Utskick av bokningsbekräftelser. Kommunikation med kunden i butik, via e-post, telefon eller SMS kring den personliga shoppingen.

 

Lagringsperiod: Till dess att tjänsten är levererad.

 

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet.

 

 

 

Användning av cookie-filer

 

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse.

 

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det.

 

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

 

 Anti-SPAM policy

 

Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.

 

Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

 

Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp.

 

 

 

Betalsäkerhet

 

Paynova AB är en ledande leverantör av betaltjänster via Internet och är PCI-DSS-certifierad av kortindustrin (bland andra VISA och MasterCard) till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. PCI-DSS står för Payment Card Industry Data Security Standard och är ett omfattande program som syftar till att öka datasäkerheten hos samtliga parter som lagrar, processar eller överför kortdata, enligt kortföretagens skärpta krav.